Injury Report

POSNameTeamDays
1BOscar CharlestonBoston Braves2 days
3BJohnny HodappBoston Braves7 days
OFTurkey StearnesDetroit Tigers17 days